សម្តេច ​ហ៊ុន ​សែន អរគុណ​ដល់​ជនរួមជាតិ ដែល​រួម​គ្នាហូប​នំ​បញ្ចុក សាមគ្គី​មហា​គ្រួសារ​ខ្មែរ​ – CEN