ប្រជាជន​ហុងកុង​រាប់សែន​នាក់ ហែរ​ក្បួន​ប្រឆាំង​ច្បាប់​ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យ​ធ្វើ​បត្យាប័ន​អ្នកទោស​ទៅចិន​ – CEN