អុញ​នោះ​! នៅ​ក្រសួង​បរិស្ថាន មានមន្ត្រី​ក្រសួង​ម្នាក់ លោត​ពីលើ​អគារសម្លាប់ខ្លួន ហើយ​មាន​ការហាម​អ្នកកាសែត មិនឲ្យ​ចូល​ផ្តិត​យក​រូបភាព​ – CEN