អ្នកដំណើរម្នាក់ ត្រូវគេហាមមិនឲ្យជិះយន្តហោះអស់មួយជីវិត ដោយសារជក់បារីអេឡិចត្រូនិច ពេលកំពុងហោះហើរ – CEN