បង្ក្រាប​ក្លឹប លុ​ច្ស​សារី មនុស្ស ១៧​នាក់ ត្រូវ​បញ្ចូនទៅ​តុលា​ឯ ៩៣​នាក់ ធ្វើតេស្ត​មាន​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN