អង្គការ​មូលនិធិ​ប្រាសាទ​ពិភពលោក​ប្រារព្ធ​ខួប​ ៣០ ​ឆ្នាំ ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជួស​ជុល​ប្រាសាទ​ក្នុង​រមណីយ​ដ្នា​ន​អង្គរ​ – CEN