បញ្ជូន​ឃាតករពីរ​នាក់​ទៅ​តុលាការ ករណី​វាយ​ប្លន់​សម្លាប់​បុរសម្នាក់យក​ម៉ូតូ​ – CEN