លោក​អនុសេនីយ៍ឯក ស៉ីម ប៊ុនធឿន ត្រូវ​ដក​បញ្ឈរជើង និង​ពិន័យ​កងកម្លាំង ដោយសារ បាន​ផាកពិន័យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ មិន​ចេញ​បង្កាន់ដៃ​តាម​ការកំណត់​ – CEN