សម្តេច​ក្រឡាហោម បានស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ ចាត់វិធានការ​មុឺងម៉ាត់ ចំពោះ​ការហូរចូល យានយន្ត​គេចវេស​ពី​ការបង់ពន្ធ​ – CEN