រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម ៖ ប្រជាកសិករ​ខេត្តព្រះវិហារ កំពុង​សប្បាយចិត្ត ប្រមូល​ផល​ល្ពៅ លក់បាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ – CEN