ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា ទទួលបាន​កៅអី​ទៅកាន់​វគ្គជម្រុះ ជុំទីពីរនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN