មូលហេតុ​ព្រៃឈើ​បាត់បង់ ! រណា​យន្ត 2300 ត្រូវបាន​រឹបអូស ក្នុង​រយៈពេល 2 ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ នៅ​តំបន់​ភ្នំក្រវាញ​ – CEN