អាជ្ញាធរខេត្ដកំពង់ស្ពឺ​ ប្រកាសយុទ្ធ​នា​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿ​ងញៀន​ខុសច្បាប់​លេីកទី​៤​ – CEN