នំ​បញ្ចុក​នយោបាយ កំណត់​ថ្ងៃ​ហូប​ក្នុងពេល​តែ​មួយ​ដ៏​ទូលំទូលាយ បាន​ផ្ទុះឡើង​នូវ​ភាព​ប្រេះស្រាំ​ – CEN