គណៈប្រតិភូ​ខេត្ត​ជាំ​ង​ស៊ី ប្រទេស​ចិន ស្វែងយល់​ពី​សក្តានុពល វិនិយោគ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​! – CEN