ការដោះមីន​តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន ចិន វៀតណាម និង កម្ពុជា ថៃ​ – CEN