សម្ដេច​ក្រឡាហោម ៖ ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ ឲ្យ​បាន​ខ្លាំង​បន្ថែមទៀត ខណៈ​១១​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៧ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើតឡើង ៣.២៣៤​លើក ស្លាប់​ចំនួន​១.៦១៧​នាក់​ – CEN