ប្រជាពលរដ្ឋ​​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរ​ និង​មន្ទីរ​ជំនាញ​ជួយ​ជួសជុល​ផ្លូវ​ខូច​ប្រវែង​ជិត​ ២០០​ម៉ែត្រ​ ជិត​ព្រំដែន​ទ្វេរ​ភាគី​សំរោង​ – CEN