គ្រាមុខសែនយ៉ាប់ គេនាំគ្នាស្អប់ខ្ពើម…! ដល់ពេលខំកែកុនឡើងខ្ញង់ប៉ុនហ្នឹងហើយ បែរជាថាគ្មានតម្លៃ ពិតជាពិបាកផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមែន! – CEN