អង្គការ UNDP​ផ្តល់ជំនួយ​១.២​លាន​ដុល្លារ ដល់​ស៊ីម៉ាក់​សម្រាប់​រំដោះ​ផ្ទៃ​ដី​ចំការ​មីន នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ ជាប់​ព្រំដែន​ថៃ​ – CEN