អាជ្ញាធរ​និង​កងកម្លាំង ដាក់​ផែនការ​ការពារ​សន្តិសុខ​បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​ – CEN