អា​មេ​រិច​ចោទ​អុីរ៉ង់ថា​ ជា​អ្នក​វាយប្រហារ​កប៉ាល់​ដឹកប្រេង​នៅ​សមុទ្រ​អូ​ម៉ង់ តែ​អុីរ៉ង់ថា​ខ្លួន​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​ទេ​ – CEN