រដ្ឋមន្ត្រី​អា​មេ​រិច​មួយរូប​លាលែង​ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពី​មានការ​រិះគន់​លើ​ការចំណាយ​យ៉ាងច្រើន​លើ​ការធ្វើដំណើរ – CEN