ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ដ៏​សកម្ម ចំនួន​០២​នាក់ បាន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណីអំពើ​លួច​កាច់​សោក​ម៉ូតូ ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ – CEN