សមត្ថកិច្ច​បានប្រគល់​រថយន្ត និង​ក្មេង​ទាំងពីរ​នាក់​ជូនទៅ​ឪពុកម្តាយ​វិញ ក្រោយពេល​ចោរលួច​រថយន្ត​មាន​ក្មេង​២​នាក់​នៅក្នុង​រថយន្ត​ – CEN