ឆេះ​អគារ​ស្នាក់នៅ​កម្ពស់ ៥​ជាន់ នៅ​ញូវយ៉ក សម្លាប់​មនុស្ស ១២​នាក់​ – CEN