ប្រធានាធិបតី​នៃ​ប្រទេស​តាជី​គី​ស្ថាន បញ្ជាក់​ពី​គោលបំណង​ចង់​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្ពុជា​លើ​គ្រប់​វិស័យ – CEN