ស្ត្រី​ម្នាក់​ដើរ​ឆ្លងផ្លូវ​ទៅ​ទិញ​កំប៉ុង​ហ្គាស​ត្រូវ​ម៉ូតូ​បុក​ស្លាប់​នៅលើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥ – CEN