នគរបាល​ក្រុងភ្នំពេញ​ចាប់​ជនជាតិ​ចិន ៥ នាក់ ​ពីបទ​ឆបោក​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​ – CEN