ធ្វើ​ដាវ​លក់​ចេញ​រាប់​ឆ្នាំ​មកហើយ ទម្រាំ​បែកការណ៍ ទើប​ដឹងថា​អត់​ច្បាប់​ – CEN