និស្សិត​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ នៅ​ប្រទេសក្រៅ​ម្នាក់​ធ្វើអត្តឃាត​ចងក ​ព្រោះ​ស្នេហា​ខ្វែងគំនិត​គ្នា ពេល​ឡាយ​វីដេអូ​សាសង​ជាមួយ​ស្រី​ស្នេហ៍​ – CEN