លោក ​ឃួង​ ស្រេង​ ស្នើឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នឹង​ផ្ដល់​សេវា​ជូន​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យមាន​តម្លាភាព​ – CEN