រដ្ឋសភា បើក​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ ដើម្បី​អនុម័ត​របៀបវារៈ​ចំនួន​៦ – CEN