អតីត​ប្រធានាធិបតី​អេ​ហ្សី​ប ស្លាប់​ក្នុងកំឡុងពេល​ឡើង​សវនាការ​ – CEN