យុទ្ធនាការ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព និង​ដើម្បី​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់​ចរាចរ​ផ្លូវគោក​ – CEN