ឪពុកម្ដាយ​ស្ដីបន្ទោស​កូន​រឿង​ជក់​ថ្នាំញៀន កូន​ចិត្តខ្លាំង​ចងក​ ស្លាប់បាត់​ – CEN