ប្រជាពលរដ្ឋ លោក​មេភូមិ ចៅអធិការ​វត្ត និង​លោកតា​អាចារ្យវត្ត​កំពុង​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង និង​សំណូមពរ​ឲ្យ​ដោះដូរ​លោកនាយក​សាលារៀន​បឋមសិក្សា មហាព្រហ្ម – CEN