កូនប្រុស ទាញ​កាំបិតផ្គាក់ គំរាម​សម្លាប់ និង​ដេញ​វាយ​ឪពុកម្ដាយ​ប​ង្កេី​ត ព្រោះ​មិន​ទុក​សាច់គោ​អោយ​ហូប​ – CEN