បណ្តាញ​សង្គម​ថា ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​បណ្ឌិត​មាស​នី មក​ពី​គេ​លួច​ដុត ប៉ុន្តែ​ស្នងការ​ខេត្ត​បាត់ដំបង បាន​ច្រានចោល​ – CEN