តៃកុង​ឡាន​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់ បើករថយន្ត​បុក​រថ​យន្ត​ – CEN