បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​នៅ​កា​សុីណូ​ឡាក់​គី ចាប់​មនុស្ស​ជាង ១០០ នាក់​និង​ថ្នាំញៀន​មួយចំនួនធំ​ – CEN