នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អង្គការ​សីល​ការ ស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ស្វែងរក​យុត្តិធម៌​ជូន​ជនរងគ្រោះ បន្ទាប់​ពី លោក T. Mohan ចាងហ្វាង​កាសែត​ខ្មែរ​ថា​មស៍ បៀតបៀន​ផ្លូវភេទ​ – CEN