រដ្ឋ​មន្ត្រី​សុខាភិបាល ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ​និង​ផ្ដល់យោបល់ – CEN