រឿង​សម្រាលកូន​ហើយ​ភ្លេច​បង់​រុំ​របួស​ក្នុង​ស្បូន​ស្ត្រី​ម្នាក់ ពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្តតាកែវ ចេញមុខ​បំភ្លឺ​ – CEN