អាណត្តិ​ទី​៣ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​បាវិត មាន​ចំនួន​១៥​រូប ហើយ​លោក ណេ​ប សារ៉ុន​ ត្រូវបានតែងតាំង ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​បាវិត​ – CEN