ប្រារព្ធ​ខួប​ ៤២​ ឆ្នាំ ទិវា​ចងចាំ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ការផ្តួលរំលំ​របស់​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ – CEN