សុីម៉ាក់ ស្នេី​សុំ​រដ្ឋាភិបាលចិន ​ជួយ​គាំទ្រដល់​កម្ពុជា ក្នុងការ​បោសសំអាត​និង​បំផ្លាញចោល​គ្រាប់មីន និង​គ្រាប់​យុទ្ធ​ភណ្ឌ័​មិនទាន់​ផ្ទុះ​ – CEN