យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខុស​ច្បាប់​លើ​ក​ទី ៤ លុបបំបាត់​ការជួញដូរ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន នៅ​តាម​ក្លឹប​កម្សាន្ត​និង​ទីតាំង​សប្បាយដ្ឋាន ឲ្យបាន​ទាំងស្រុង នា​ចុងឆ្នាំ ២០១៩ – CEN