រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្តល់​ជម្រើស​សប្បាយរីករាយ​ជូន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ នា​ឱកាស​បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៧-២០១៨ – CEN