នគរបាល​ប្រឆាំង​បទល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច បង្ក្រាបទីតាំង​ក្រុមហ៊ុន​ហុង​ថន ដែល​ផលិត​ឡេ​គ្រឿងសម្អាង​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN